Rozwój gospodarczy – nowe miejsca pracy

Posted on Cze 21 2018 - 10:48am by Alan Sikora

Przyspieszenie gospodarcze stało się faktem w Polsce w ostatnim czasie. Rozwój rynku wewnętrznego, sprzyjająca koniunktura zagraniczna i rosnący eksport powodują, że polskie przedsiębiorstwa rozwijają się i inwestują. Również niektóre programy rządowe bardzo sprzyjają gospodarce, np. obniżenie składki na ubezpieczenie społeczne dla małych firm, czy też rozszerzenie strefy ekonomicznej na cały kraj.

Rozwój gospodarczy – rozwój przedsiębiorstw

Wszystko to powoduje, że przedsiębiorstwa chcą inwestować w nowe linie produkcyjne i pragną zatrudniać nowych pracowników. Rozwój bowiem firmy zleży od tego, czy jest w stanie szybko odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku i dostarczyć tu wymaganą ilość towarów. Posiadane moce wytwórcze niejednokrotnie nie wystarczą, więc przedsiębiorstwa poszukują możliwości, aby je zwiększyć. Dlatego też niejednokrotnie muszą wybudować nowe hale produkcyjne, gdyż w tych co posiadają nie są w stanie rozwinąć produkcji na pożądanym poziomie. Sprzyjający klimat inwestycyjny oraz przygotowywane w wielu miejscowościach tereny pozwalają na w miarę szybki rozwój pod tym względem. Problemem jest występujący w Polsce powszechny brak pracowników.

Rynek pracy bowiem jest ostatnio wydrenowany i niezwykle ciężko jest znaleźć nowych pracowników. O ile nie jest problemem wybudowanie nowej hali i ciągu technologicznego, to w ostatnim czasie wyzwaniem jest znalezienie pracowników do ich obsługi. Osobną kwestią pozostaje odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do zaplanowanych działań. Pracownicy coraz częściej bowiem zwracają uwagę na warunki pracy. Jeżeli hale produkcyjne będą zbyt głośne i z niesprzyjającym mikroklimatem, wówczas pracownicy będą szybko rezygnować i przedsiębiorstwo pomimo poczynionej inwestycji nie będzie mogło skonsumować jej efektów.

Podsumowując należy stwierdzić, że coraz częściej polskie firmy inwestują w rozwój i starają się zmaksymalizować swoją produkcję. Niestety rynek pracownika może przyhamować ich zapędy inwestycyjne, gdyż coraz powszechniejszy brak rąk do pracy i wymagania pracowników powodują, że nie będzie komu obsługiwać parku maszynowego.

Leave A Response