Instalacje domowe – o czym należy pamiętać

Posted on Gru 27 2013 - 3:41pm by Piotr Sychniak

Zanim jakikolwiek budynek przeznaczony na cele mieszkalne bądź użytkowe zostanie oddany do użytku, niezbędnym elementem kończącym prace budowlane, jest wykonanie wszelkich instalacji doprowadzających do budynku niezbędne media. Mowa o doprowadzeniu energii elektrycznej, gazu i wody a odprowadzeniu ścieków do kanalizacji.

Ważne jest, aby zaprojektowanie wymienionych instalacji miało miejsce przy rozpoczęciu prac budowlanych, co ułatwi wykonanie w przyszłości odpowiednich przyłączy.

W szczególności mowa tu o wykonaniu rozprowadzenia poziomej instalacji kanalizacyjnej i instalacji mającej w przyszłości doprowadzić wodę. Prace te wykonuje się niemalże jednocześnie z murowaniem ścian fundamentowych. Równolegle warto również wykonać specjalne przepusty umożliwiające późniejsze podłączenie energii elektrycznej i innych instalacji kablowych (domofon, sterowanie bramą wjazdową, telefon).

instalacja-kanalizacyjnaKażde przyłącze mediów do posesji poprzedzone jest wykonaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej. W przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych inwestor zobowiązany jest do dopełnienia niezbędnych formalności w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych. Przed korzystaniem z mediów konieczne jest również podpisanie stosownej umowy z dostawcą. Do czasu ukończenia prac budowlanych i oddaniu budynku do użytku należy się liczyć w wyższą ceną energii elektrycznej, tzw. „prądu budowlanego”.

Utrudnieniem w dostarczeniu mediów do budynku może być niekorzystne usytuowanie sieci (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej), na przykład po przeciwnej stronie utwardzonej drogi. Wówczas istnieje konieczność przeprowadzania odpowiednich przewodów lub rur pod nawierzchnią jezdni. By jej nie naruszać, stosuje się coraz częściej specjalne przewierty pod nawierzchnią, przez które przeprowadza się rury.

Mogą być one wykonywane także pod torami kolejowymi, chodnikami, a nawet pod innymi budynkami.

Metoda ta znacznie skraca czas realizacji prac budowlanych, jak również wpływa na znaczne oszczędności. Koszt wykonania przewiertu jest zdecydowanie niższy niż wykonanie nowej nawierzchni jezdni, bądź demontaż i ponowne ułożenie torów kolejowych. Przyznać dodatkowo trzeba, że w niektórych przypadkach realizacja tradycyjnego wykopu nie byłoby w ogóle możliwe, co spowodowałoby konieczność wykonywanie dłuższych odcinków instalacji omijających strategiczne miejsca.

Leave A Response