Zakres usługi administratora nieruchomości

Posted on Mar 3 2016 - 4:58pm by Piotr Sychniak

Zarządzanie nieruchomościami wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zaplecza. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych czy użyteczności publicznej samodzielne prowadzenie czynności wschodzących w skład administrowania jest trudne.

Dlatego też najczęściej właściciele takich obiektów decydują się na przekazanie tych właśnie obowiązków w ręce osób posiadających w tym właśnie zakresie doświadczenie.

Administrowanie nieruchomościami włącza szeroką gamę czynności, które prowadzone są na rzecz właściciela budynku. Są one dobierane indywidualnie zależnie od jego potrzeb, dlatego też może on otrzymać wtedy kompletne wsparcie.

Przykładu usług w ramach administracji nieruchomościami:

"zarząd-nieruchomości"

 • Wsparcie formalno-prawne dotyczące zarządzania obiektem oraz mediami, na przykład w ramach energii grzewczej, wody, gazu czy energii elektrycznej, a także rozliczanie ich z właścicielami czy najemcami lokali
 • zawieranie umów najmu z klientami i odbieranie od nich płatności
 • utrzymywanie części wspólnych oraz wyposażenia nieruchomości
 • prowadzenie przeglądów technicznych obiektów, w tym przeglądów rocznych i wieloletnich zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
  realizacja prac konserwacyjnych i napraw drobnych
 • usługi porządkowe dotyczące utrzymania czystości na terenie obiektu
 • prowadzenie remontów kapitalnych, w tym wybór odpowiednich ekip
 • wykonanie protokolarnego przejęcia nieruchomości
 • sporządzanie rocznych planów zarządzania nieruchomością, tworzenie analiz ekonomicznych, biznesplanów
  prowadzenie postępowań upominawczych i windykacyjnych
 • dobieranie optymalnych rozwiązań w zakresie ubezpieczenia nieruchomości

Przedstawione powyżej czynności to tylko najpopularniejsze usługi świadczone przez firmy prowadzące działania w ramach zarządzania nieruchomościami. Jeżeli potrzebny jest administrator nieruchomości, wówczas przy jego doborze warto zawsze zwrócić uwagę na zakres świadczonych przez niego usług, by dopasować je indywidualnie do swoich potrzeb.

Leave A Response