Na czym polega konserwacja instalacji elektrycznej?

Posted on Lip 31 2014 - 12:46pm by Piotr Sychniak

Konserwacji instalacji elektrycznej raczej nie wykonuje się w warunkach domowych. Jeśli chodzi o właścicieli prywatnych domów jednorodzinnych to raczej decydują się oni na jakąś poważną modernizację instalacji elektrycznej lub też całkowita jej wymianę.

Kto powinien wykonywać konserwację instalacji elektrycznej?

Do kogo więc kierowane są usługi do jakich należy właśnie konserwacja instalacji. Zazwyczaj temat dotyczy jakiś większych budynków takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, świetlice, kamienice itp. Oferta jest więc kierowana do osób odpowiedzialnych za tego typu budynki, dyrektorów, zarządców nieruchomości, właścicieli danych placówek, przedstawicieli spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej.

Konserwacja instalacji elektrycznej ma na celu zapewnienie sprawnego jej funkcjonowania. Polega ona przede wszystkim na wykonaniu niezbędnych pomiarów, sprawdzeniu wszelkich jej elementów oraz usunięciu ewentualnych usterek oraz wadliwe funkcjonujących części.

Konserwacja od strony technicznej

Poprawnie wykonana konserwacja instalacji powinna skutecznie zabezpieczać przewody przed spięciem. W razie wystąpienia zgorzenia powinna ona po prostu odciąć zasilanie. Kolejny ważny element wiąże się z rezystancją izolacji, mianowicie zapewnieniem izolacji przewodów elektrycznych na możliwie wysokim poziomie. Bardzo istotne jest także właściwe funkcjonowanie wyłączników różnicowo-prądowych. To bardzo ważne z uwagi na funkcję, jaką one pełnią. W przypadku porażenie człowieka przez prąd mają one bowiem za zadanie odłączenie źródła zasilania. I jeszcze jedna istotna kwestia związana z ochroną przeciwpożarową. Wspomniany już wyłącznik różnicowy-prądowy, który pełno rolę urządzania zabezpieczającego w momencie pojawienia się napięcia na metalowej zewnętrznej części urządzenia powinien odłączyć zasilanie.

W procesie konserwacji bardzo ważne jest więc nie tylko wykonanie wszelkich pomiarów, które mają za zadanie prowadzenie skuteczności funkcjonowania poszczególnych elementów instalacji elektrycznego, ale także naprawa i/lub wymiana wszelkich wadliwie działających części, tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych elementów oraz całej instalacji.

Leave A Response