Kto i kiedy wykonuje przeglądy techniczne?

Posted on Maj 26 2014 - 4:25pm by Piotr Sychniak

Bardzo często słyszymy bardzo różne zdania na temat tego, kiedy powinny być wykonywane przeglądy okresowe budynku. Jedni stoją na stanowisku, że przeglądy techniczne budynku powinno wykonywać się raz na rok. Inni z koeli są zdania, że przegląd wystarczy wykonywać raz na pięć lat. Jedni drudzy maja rację. Z tym, że przeglądy te dotyczą za każdym razem czegoś innego.

Coroczny przegląd stanu technicznego budynku dotyczy przede wszystkim przeglądu instalacji gazowej i kominowej, przeglądu instalacji służących ochronie środowiska, jak również ogólnego przeglądu technicznego budynku. Z kolei podczas przeglądów okresowych, które mogą mieć miejsce raz na pięć lat sprawdza się między innymi skuteczność funkcjonowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz stan techniczny i estetyczny budynku.

Kto jest odpowiedzialny za wykonywanie przeglądu technicznego?

Przeglądy techniczne budynku leżą w gestii właściciela lub też zarządcy danego budynku. Warto bowiem przypomnieć , że zgodnie z prawem budowlanym to zarządca lub właściciel danego budynku jest odpowiedzialny za użytkowanie danego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywanie go we właściwym stanie technicznym i estetycznych, dbałość o jego właściwości użytkowe i techniczne przy jednoczesnym spełnianiu wszelkich wymogów związanych z ochroną środowiska. To on jest także odpowiedzialny ze spełnienie wszelkich wymogów podstawowych związanych z bezpieczeństwem użytkowania danego obiektu (poza samym bezpieczeństwem użytkowania mieści się tu między innymi (bezpieczeństwo pożarowe czy bezpieczeństwo konstrukcji).

Kto może wykonywać przegląd techniczny?

Jeśli zaś chodzi o wykonywanie przeglądów technicznych, to przeglądy ogólne zgodnie z prawem budowlanym mogą wykonywać osoby, które posiadają uprawnienia budowlane z danego zakresu. Jeśli zaś chodzi o przegląd bardziej szczegółowy, dotyczący dla przykładu instalacji elektrycznej to może go wykonywać osoba, która nie tylko posada uprawnienia budowlane określonej specjalności ale posiada też świadectwa kwalifikacyjne związane z eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci energetycznych i gazowych.

Tego typu usługi świadczą indywidualni specjaliści, ale także i firmy posiadające w swojej ofercie kompleksową obsługę techniczną. Przykładem takiej firmy jest INWEMER System, a więcej informacji przeczytasz w kategorii przeglądy techniczne budynków

Leave A Response